خانه ای برای آسایش
تهران، شهرک غرب
989129647392+
تهران، شهرک غرب
989129647392+

امانت‌داری / اعتماد آفرینی / پاسخگویی حرفه‌ای

تحقق رویای آرامش با نسیم آسایش

ما در نسیم آسایش از اعتماد می‌گوییم. هدف ما تامین رفاه و آسایشی است که در سایه اعتماد متقابل شکل می‌گیرد و تجربه زیستی متفاوت سرشار از آرامش و امنیت را برای شما رقم می‌زند. امانت‌داری، اعتماد و پاسخگویی حرفه‌ای، الویت ما در گروه نسیم است تا حال خوب و زندگی باکیفیت و خاطری آسوده را برایتان معنا کنیم.

پروژه هایی که در کنارشان هستیم

تیتانیوم زعفرانیه
تیتانیوم زعفرانیه
برلیان 2-3 جنت آباد
برلیان ۲-۳ جنت آباد
حیات بوکان
حیات بوکان
باغ شمرون اندرزگو
باغ شمرون اندرزگو
دیپلمات کوهستان
دیپلمات کوهستان
حیات کامرانیه
حیات کامرانیه
آراما پارک سعادت آباد
آراما پارک سعادت آباد
ویوا سعادت آباد
ویوا سعادت آباد
دیپلمات زعفرانیه
دیپلمات زعفرانیه