خانه ای برای آسایش
تهران، سعادت آباد
989129647392+
تهران، شهرک غرب
989129647392+
بخش خدمات مدیریت و بهره برداری

مدیریت ساختمان

شهرنشینی و زندگی مدرن طبعا چالش‌های بسیاری را پیش روی شهروندان قرار می‌دهد که یکی از مهم‌ترین آنها، پدیده آپارتمان‌نشینی است. در این میان شاید مهم‌ترین دغدغه، نظم در اداره ساختمان باشد. به همین جهت مدیریت ساختمان، از اساسی‌ترین نیازهای هر مجتمع آپارتمانی محسوب می‌شود.

مقررات و ساختار اداری

در تمامی ساختمان‌های مسکونی، غیرمسکونی و مجموعه‌های اداری و تجاری و … الزامات و مقرراتی حاکم است که مدیریت، مسئولیت اجرا و کنترل آنها را به‌عهده دارد.

این مسئولیت شامل مواردی چون عقد قرارداد با تمامی پیمان‌کارها، نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پیگیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان و بایگانی تمامی اسناد و مدارک در پرونده نگهداری ساختمان می‌شود.

تاسیسات ساختمان

تعمیرات، نگهداری و ایجاد هرگونه تغییر در تأسیسات برقی، مکانیکی، سیستم گازرسانی و… و همچنین  نصب و جابجایی از وظایف مدیریت ساختمان می‌باشد.

البته کیفیت در این زمینه حرف اول را می‌زند و تمامی موارد می‌بایست بر مبنای دستورالعمل سازنده و توسط افراد متخصص انجام شوند. به همین جهت مدیریت ساختمان باید آگاهی و اشراف کامل به همه موارد داشته و مستندات مربوطه را ثبت و نگهداری کند.

 در این میان بهتر است که در بخش نگهداری تاسیسات، به صورت دوره‌ای آزمایش‌هایی صورت گیرد تا از سلامت و کیفیت عملکرد بخش مورد نظر اطمینان کامل حاصل شود. طبعا نظارت بر این امر نیز در حیطه مسئولیت‌های مدیریت ساختمان قرار دارد.

حفاظت و ایمنی

تامین سلامت و امنیت یک ساختمان، در زمره مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت ساختمان قرار می‌گیرد. در این میان، ایمنی تاسیسات، نکته بسیار قابل توجهی است. بر همین اساس، هرگاه تاسیسات یک مجتمع ساختمانی به تشخیص مسئول نگهداری، با الزامات و نکات ایمنی مطابقت نداشته باشد، مسئول تاسیسات می‌بایست اخطارهایی را صادر کرده و مدیریت ساختمان آن را در معرض دید ساکنین قرار دهد. 

در حقیقت، این موضوع که در ارتباط مستقیم با مفهوم HSE یا همان رعایت بهداشت و ایمنی در محیط قرار دارد، در بخش مدیریت ساختمان بسیار شایان توجه است. 

ارتباطات و بخش مالی

پرداخت شارژ از سوی ساکنین، مهم‌ترین منبع مالی را در اختیار مدیریت ساختمان قرار می‌دهد تا با بهره‌گیری از آن، امور جاری مجتمع را سامان دهد. در بسیاری موارد مدیریت با همکاری اعضای هیئت مدیره، تایین مقدار شارژ هر واحد و پیگیری پرداخت را عهده‌دار می‌شود. مدیر ساختمان وظیفه دارد که با برقراری ارتباط درست با ساکنین از درخواست‌ها و شکایت‌های آنها مطلع شده و آنها را پیگیری نماید.