کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40

خدمات مدیریت ساختمان

زندگی شهری امروز شرایط خاصی را برای ساکنان شهرهای بزرگ به وجود آورده است؛ از یک طرف روابط همسایگی کمرنگ‌تر شده و همسایه‌ها همدیگر را نمی‌شناسند و از طرف دیگر ارتباط میان واحدهای یک آپارتمان، فضاهای مشترک، دریافت خدمات رفاهی و تأمین آسایش محیطی و … همسایه‌ها را به هم پیوند زده است. بنا بر این مدیریت و اداره ساختمان از جمله نیازهای هر مجتمع آپارتمانی محسوب می‌شود.
اداره و مدیریت ساختمان کلیه اقدامات اداری، مالی، حقوقی است که تعهدات و مسؤولیت های ساکنان، همچنین حقوق آنان را نسبت به محل سکونت و خدمات مورد انتظار آنان پیگیری و به انجام می‌رساند.
شرکت نسیم آسایش با کسب تجربه مدیریت ساختمان و راهبری مجموعه آپارتمان های مدرن دیپلمات در شمال تهران، آمادگی پذیرش مسؤولیت مدیریت و راهبری آپارتمان های مسکونی را دارا می باشد.