کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40
بخش خدمات مدیریت و بهره برداری

لابی من و مهمانداری

لابی‌من و یا بخش مهمانداری در خدمات نگهداری از مجتمع ها آن چنان حائز اهمیت است که تقریبا این کار بدون لابی‌من و یا بخش مهمانداری قابل ‌تصور نیست. لابی من های حرفه ای و آموزش دیده ما در مجتمع ها به شما حس آرامش را منتقل میکنند.

توضیحات تکمیلی

لابی من و مهمانداری

کنترل تردد

اصلی ترین بخش در وظایف لابی من عدم اجازه ورود افراد ناشناس با داخل مجتمع و کنترل مدام تمامی دوربین ها و آگاهی کامل از تردد تمامی افراد و وسایل نقلیه است لابی من مسئول هماهنگی رفت و آمد میهمانان و پیک ها برای ساختمان های مسکونی نیز هست . کار کنترول تمامی دوربینهای ساختمان و در صورت بروز مشکل اطلاع دادن به مدیر ساختمان نیز از وظایف مهم لابی من \ لابی ومن است

ارتباطات

لابی من وظیفه برقراری ارتباط با ساکنین و میهمانان را دارد و پل ارتباطی بین مدبر مجتمع و سایر افراد را نیز است از وظایف دیگر لابی من میشود به رزرو مشاعات برای ساکنینی که در خواست این کار را دارند اشاره کرد و بخش ارتباطی مجتمع ها با بیرون نیز تحت کنترول بخش لابی یا میهمانداری است که وظیفه پاسخگویی به تلفن ،برقراری ارتباط با مسئولین ادارات دولتی و گرفتن قیوض و … را دارند

بازرسی و برسی عمل کرد پرسنل

تمامی پرسنل بخش میهمانداری شرکت نسیم آسایش آموزش های لازم و کافی دیده اند و از وظایف خود آگاهی کامل دارند و از انجایی که لابی قلب یک پروژه هست شرکت ما نگاه ویژه ای به این بخش دارد و این بخش بازرسان ویژه ای نیز برای بازرسی و برسی عمل کرد پرسنل دارد تا این بخش از خدمات نیز به بهترین شکل ممکن نیز فعالیت کند