کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40
بخش خدمات مدیریت و بهره برداری

حراست و نگهبانی

در محیط های مختلف کاری، مشتریان و ارباب رجوع، پرسنل و… در ابتدای ورود با این افراد ارتباط خواهد داشت. معمولا این پست رادر تمامی مجتمع ها استفاده میکنند زیرا نگهبان وظیفه حفاظت و نگهداری از اموال مجتمع را بر عهده میگیرد

کنترل تردد

یکی از وظایف نگهبان و تبم حراست مجتمع ها نظارت و کنترل بر ورود و خروج کالاها، وسایل نقلیه و رفت و آمد تمام افراد است . کنترول تردد از داخل دوربینها و اشنایی و آگاهی از مکان تمام درب های ساختمان . و گشتزنی از وظایف نگهبان یک مجتمع است.

فوریت های پزشکی و دفاع شخصی

 یادگیری اقدامات اولیه فوریتهای پزشکی و کمک‌های اولیه و همچنین اطفاء حریق که در موارد ضروری بتوانند کارهای اولیه را انجام دهند. و اگاهی تقریبی فنون رزمی و دفاع شخصی برای توانایی دفاع از اموال ساختمان و ساکنین و… در مواقع اضطراری از وظایف و ویژگیهای گروه حراست و یا نگهبان است

آگاهی از ساختمان

نگهبان به عنوان شخص اولی که با مشکلات احتمالی در شیفت های روز و شب مواجه میشود فرد ارامی است و باید ا ز تکنیک های ساده استفاده کند تا فضا را ارام کند. و آگاهی تقریبی با کار های فنی مناسب با ساختمان داشته باشد