کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40
بخش خدمات فنی

تعمیر و نگهداری آسانسور

امروزه در تمامی برج ها حداقل یک آسانسور وجود دارد و ایجاد امنیت آسانسور مهمترین بخش راه اندازی و نصب آسانسور است. ما با همکاری با قدیمی ترین و معتبر ترین های این رشته، فضایی آرام و بدور از استرس را برای شما فراهم خواهیم کرد تا در آرامش کامل باشید.

توضیحات تکمیلی

تعمیر و نگهداری آسانسور

ایمنی

به کارگیری آسانسورها در ساختمانها برای تسهیل جابجایی بین طبقات غیرهم سطح صورت میگیرد. این تجهیزات شامل سیستم های برقی و مکانیکی بوده و برای داشتن عملکرد ایمن و مطلوب نیاز به کنترل و بازرسی مداوم دارند. هدف این فصل تعیین حداقل الزاماتی است تا تمهیدات لازم برای بهره برداری ایمن و مناسب از این تجهیزات فراهم شود. با توجه به ماهیت آسانسورها و اهمیت انها برای حصول اطمینان از عملکرد مناسب و داشتن ایمنی کافی در دوره بهره برداری، نیاز به انجام بازرسی های ادواری و نگهداری مناسب از این تجهیزات می باشد. که بای به کارگیری افراد متخصص این عمر باید انجام شود.

بیمه

آسانسور نیاز به بیمه و استاندارد دارد که سالیانه با بررسی دقیق و چک کردن آسانسور انجام میشود و سالانه نیاز به تمدید دارد. بیمه مسئولیت آسانسور نیز جز الزامات است که حتما باید یک ساختمان آن را دارا باشد.

انجام تغییرات

اگر مسئول نگهداری آسانسور برای افزایش ایمنی و آسایش استفاده کنندگان تصمیم به انجام تغییرات در سیستم یا نصب تجهیزات کنترلی خاص که در زمان طراحی و نصب دستگاه پیش بین نشده است را داشته باشد ، در صورت مطابقت با استاندارد های ایمنی این تغییرات میتواند توسط افراد مجرب و متخصصین ماهر شرکت ما انجام شود.