کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40
بخش خدمات فنی

تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور

امروزه برق بخشی جدانشدنی از زندگی ما است در هرجای زندگی محل کار ویا خانه که نگاه میندازیم کمتر شیء را میابیم که بدون کمک برق فعالبت کند. و این وایستگی زنگیهایمان را به برق از انجایی که کشورمان درگیر بحران برق میباشد هنگام قطع یرق میتوان کامل درک کرد . شرکت ما همیشه در تلاش بوده تا بهتربن خدمات را به شما ارائه دهد پس در این زمینه که میتوان گفت مهمترین بخش رفاه در زندگی مدرن امروز است از بهترین ها استفاده کرده و مجرب ترین افراد را دارد.

توضیحات تکمیلی

تاسیسات برقی و دیزل ژنراتور

نور و روشنایی ساختمان

روشنایی فضاهای مختلف ساختمان باید روزانه چک شود تا لامپ و یا چراغ و یا سرخت های سیم کشی دچار مشکل نشده باشند . چراغ های نما نیز از مهمترین بخش ها برای زیباسازی ساختمان است . متخصصبن این کار با برسی و تستگیری های مداوم از خط های برقی و تابلو برق از سلامت و کارکرد مناسب انها اطمینان حاصل میکنند .

ایمنی

تأسیسات برقی در یک ساختمان ممکن است به علل گوناگون در طول زمان ایمنی خود را از دست بدهد . برای اطمینان از ایمنی تأسیسات برقی باید پس از پایان کار یا انجام هرگونه تغییرات و در فواصل زمانی معینی، این تأسیسات مورد بازرسی قرار گرفته و عملکرد آن ها کنترل شود . عملیات بازرسی تأسیسات برقی در هر دوره شامل بازدید عینی، انجام آزمونها و تست ها و در نهایت تهیه گزارش بازرسی و ارایه ان می باشد.در بازدید هایی که توسط متخصصین انجام میشود باید.                         

  • الف- کلیه تابلوها و اجزای داخلی آن ها.
  • ب- کلیه جعبه های تقسیم، پریزهای برق و کلیدها.
  • پ- کلیه هادی ها، اعم از کابل ها و سیم ها.
  • ت- دستورالعمل ها، نقشه ها و مدارک.
  • ث- عایق بندی محفظه ها و موانع در برابر تماس مستقیم ساکنین.
  • ج – تجهیزات حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم چک و برسی شود و گزارش کتبی ابلاغ شود.
انجام تست و آزمایشات

اندازه گیری جریان های ، ازمون کنترل قطع به موقع تغذیه و …. از نمونه ازمونهایی است که باید از تجهیزات برقی یک مجتمع گرفته شود و گزارش سالم بودا و صحت عمل کرد انها و نتیجه ازمایشات به صورت کامل و کتبی ارائه شود . انجام آزمون ها برای تشخیص سالم بودن و عملکرد تأسیسات برقی بوده و در آن ها باید مواردی رعایت شود.