کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40
بخش خدمات مدیریت و بهره برداری

نظافت مشاعات

نظافت, تمیزی و پاکی بخش های جدا نشدنی از آرامش و رفاه است زندگی در واحدهای آپارتمانی، ارمغان شهرنشینی است. در واقع بهتر است بگوییم تراکم بالای جمعیت در شهرهای بزرگ ما را مجبور به این انتخاب کرده است و راه دیگری جز پذیرش آن نداریم. حالا مسئولیت نظافت آپارتمان و نظافت مشاعات تنها محدود به یک خانواده نیست از این رو یکی از خدماتی که شرکت نسیم اسایش برای رفاه شما عزیزان دارد نظافت کل مجتمع شما است که به طور کاملا جدی پیگیری میشود و بخشی جدا دارد. و توسط بازرسین و چکلیت های موجود در طی دوره های زمانی مختلف چک میشوند.

آموزش

 آموزش مهمترین فرایند است برای تسهبل یادگیری . تمامی پرسنل نسیم در بخش امور نظافت آموزش های اویه و مفدماتی را دیدند و بر اهمیت کار خود آگاه هستند و کار خود را درست طبق تعهدات خود به خوبی انجام میدهند و کارشناسانی از طرف شرکت ما نظارت کامل بر روی کار آنها دارند

ارتباطات و اطمینان

 پرسنل نسیم اسایش حرفه ای بوده و تعهد نامه رعایت اصول اخلاقی را برسی کرده و قیول کردند و آگاهی کامل از نحوه درست برخورد خود با ساکنبن , همکاران , میهمانان و… دارند. و از انرو که پرسنل نظافت دسترسی کامل به تمامی مشاعات ، کلیدها،تاسیسات و … دارند باید از افرادی مطمعا و قابل اعتماد و درست کار در این زمینه استفاده کرد و شرکت نسیم اسایش به شما این اطمینان را میدهد که تمامی پرسنل خودرا قابل اعتماد میخواند و آنهارا تایید میکند

آشنایی با شرح وظایف خود

 پرسنل نسیم اسایش با آموزش هایی که میبینند کاملا با وظایف خود آشنا میشوند . کار نظافت در دوره های زمانی مشخص و برنامه ریزی شده طبق برنامه نظافت پروژه انجام میشود و با چکلیست های طراحی شده چک و برسی میشوند