کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40
بخش خدمات مدیریت و بهره برداری

مدیریت ساختمان

امروزه در تمامی برج ها حداقل یک اسانسور وجود دارد و ایجاد امنیت اسانسور مهمترین یخش راه اندازی و نصب اسانسور است ما با همکاری با قدیمی ترین و معتبر ترین های این رشته فضایی ارام و بدور از استرس را برای شما فراهم خواهیم کرد تا در آرامش کامل باشید.

انتظامات اداری

الزامات و مقرراتی برای تمامی ساختمانهای مسکونی، غیرمسکونی و مجموعههای اداری و تجاری و … وجود دارد که مدیر وظیفه اجرا و کنترول این مقررات را بعهده دارد. مسئولیت اجرای الزامات این مبحث به عهده مسئول نگهداری ساختمان یا همان مدیر مجتمع میباشد. مسئول نگهداری ساختمان موظف است کلیه شرایط و امکانات لازم برای انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ساختمان
مانند عقد قرارداد نگهداری، بازرسی، اخذ تأییدیه و پیگیری کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان را تأمین نموده و اسناد و مدارک آنها را در پرونده نگهداری ساختمان بایگانی نماید. مدیر ساختمان وظیفه عقد قرار داد با تمامی پیمانکار های ساختمان را دارد که در این مبحث مدیر ساختمان مسئولیت برسی و عقد قرار داد با شرکت ویا شخصی دارد که وظیفه نگهداری از تاسیسات ساختمان را بعهده میگیرد و نظارت بر امور اجرایی و کنترول اجرای تمامی این کارها نیز با مدیریت ساختمان است در واقع مدیر وظیفه حفظ , کنترول و نگهداری و اجرای قوانین ساختمان را دارد

تاسیسات ساختمان

تعمیرات، نگهداری و تغییرات در تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و سیستم گازرسانی و… و البته الزامات
نصب و جابجایی آنها که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از وظایف مدیریت ناشی میشود،
باید با توجه به دستورالعمل سازنده و توسط افراد ماهر انجام شده و کیفیت لازم را دارا باشد. و مدیریت مجتمع باید اگاهی و اطلاعات کاملی را در خصوص نحوه اجرا و اصول کلی اجرا را داشته باشد و بصورت کتبی خرابی و نحوه اجرا و وسایلی که مورد نیاز تعمیر کار است باید به مدیر اعلام شود و مدیریت پروژه مسئلیت بایگانی مستندات را نیز دارد . در تمامی بخش های نگهداری تاسیسات ساختمان آزمایش های دوره ای باید انجام شود تا از سلامت ان بخش اطمینان کامل حاصل شود و وظیفه نظارت و صحت این ازمایش ها نیز بعهده مدیر است

حفاظت و ایمنی

هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص مسئول نگهداری تاسیسات ( برقی , آتشنشانی,لوله های گاز, آساسنسور و …) با الزامات و نکات ایمنی آن مبحث مطابقت نداشته باشد، مسئول تاسیسات ان یخش باید اخطاریهای را صادر نماید و مدیریت ساختمان
این اخطاریه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید به طوری که در معرض دید بوده و کلیه مالکان، ساکنان، بهرهبرداران یا مستأجران از متن اخطاریه آگاه باشند. تذکر و یا اختاریه مدیر پروژه به ساکنین و مالکین و …. میتواند شخصی به صورت کتبی باشد . و در هر صورت اخطاریه مربوط به تجهیزات داخل ساختمانها روی آنها نصب میشود.

ارتباطات و بخش مالی

مدیریت پروژه با کمک گرفتن از اعضای هیئت مدیره وظیفه تایین مقدارشارژ هر واحد و پیگیری پرداخت شارژ و جریمه عدم این کار را دارد. مدیر ساختمان با برقراری ارتباط درست با ساکنین از گله ها و شکایات آنان آگاه میشود و در جلسات آنهارا بیان کرده و پیگیری مینماید مدیر وظیفه دارد در صورت خرابی و یا در حال تعمیر بودن بخشی از ساختمان آنرا به ساکنین اطلاع دهد و یا در صورت اضافه کردن و خریدی برای ساختمان به ساکنین اطلاع دعد و ساکنین را از ان آگاه سازد در صورت رفع نواقصی که اخطاریه برای آن صادر شده است مدیر وظیفه دارد تا اختاریه ها را جمع کند و به ساکنین میز اطلاع دهد.